Kamerbrief over voortgangsrapportage prijsplafond voor energie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer over de uitvoering van de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023. Ook informeert hij over de voortgang van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB).

Kamerbrief over voortgangsrapportage prijsplafond voor energie