Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Gw en advies Onderwijsraad

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad over onderwijsvrijheid. Hij doet dit in reactie op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).