Kamerbrief over uitstel reactie op motie Van der Molen en Van Dijk

Minister Dijkgraaf (OCW) stelt zijn reactie uit op de motie van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van Dijk (CDA). De motie ging over landelijke afspraken over de omgang met top-up beurzen voor buitenlandse promovendi die een beurs uit eigen land meenemen.