Antwoorden vragen SO over Beleidsreactie op rapport digitaal onderwijs


Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld in een schriftelijk overleg (so).