Kamerbrief over onderzoek verdere verlaging proeven op niet-humane primaten

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD). De motie verzoekt de regering om in 2023 een onderzoek uit te zetten naar de mogelijkheid tot verdere verlaging van het aantal proeven op niet-humane primaten.