Antwoorden op Kamervragen over verloren 13.000 banen door inkrimping Schiphol

Ministers Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het SEO-rapport 'Minder banen door krimp – werkgelegenheidseffecten van minder vluchten op Schiphol'. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).