Kamerbrief over besluitvorming herprioritering Mobilteitsfonds/MIRT

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming over de herziening van de prioriteiten voor het toekennen van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook stuurt hij documenten over het proces rond de besluitvorming.