Overzicht aanvragen en activiteiten SPUK Bieb


De bijlage geeft een overzicht van aanvragen voor de 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023 – 2024 (SPUK Bieb)' per gemeente.