Kamerbrief met reactie op verzoek om inhoudelijke beleidsreactie eindrapport Adviescollege Publieke Omroep

Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De commissie had verzocht om een beleidsreactie op het het eindrapport 'Eenheid in Veelzijdigheid' van het Adviescollege Publieke Omroep. Het rapport ging over het benoemen van een kwartiermaker met gezag voor de publieke omroep.

Kamerbrief met reactie op verzoek om inhoudelijke beleidsreactie eindrapport Adviescollege Publieke Omroep