Antwoord op Kamervraag over beantwoording Kamervragen

Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag over de beantwoording van Kamervragen. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft deze vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over beantwoording Kamervragen