Kamerbrief over lerarenstrategie

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders.

Kamerbrief over lerarenstrategie

Bijlagen