Antwoorden Kamervragen over brief informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de 'Kamerbrief over vervolg gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg' van 6 december 2024. Het Tweede Kamerlid Bamenga (D66) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over brief informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg