Kamerbrief toezending informatie over uitvoering motie-Bikker-Omtzigt

Minister Adriaansens (EZK) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat om te melden wanneer de brief over de uitvoering van de motie-Bikker-Omtzigt komt.

Kamerbrief toezending informatie over uitvoering motie-Bikker-Omtzigt