Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort