Kamerbrief kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees begrotingsraamwerk

Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Tweede Kamer over het akkoord dat de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement op 10 februari 2024 bereikten over de herziening van het Europees begrotingsraamwerk. Ook deelt de minister de kabinetsreactie op dit akkoord. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees begrotingsraamwerk