Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de berekeningen van de 'Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid' (PAMV). Daarnaast gaat hij in op de voortgang van de bepalingsmethode Doc 29. Hij stuurt enkele adviezen en rapporten mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

Bijlagen