Kamerbrief over uitkomsten EU onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 2 Europese onderhandelingstrajecten. Het gaat om te weten rond de Kaderverordening Ecodesign voor duurzame producten (Kaderverordening Ecodesign) en de Richtlijn gemeenschappelijke regels voor het stimuleren van reparatie (Reparatierichtlijn). Daarnaast stuurt zij het rapport 'Juridische mogelijkheden om een nationaal verbod op vernietiging van onverkochte producten en een nationaal recht op reparatie te introduceren'. Tot gaat zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) over het beperken van administratieve lasten voor mkb’ers (midden- en kleinebdrijf).

Kamerbrief over uitkomsten EU onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek