Antwoorden op Kamervragen over toename van geweld in de zorg

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over toename van geweld in de zorg. De vragen zijn gesteld door het lid Dobbe (SP).

Antwoorden op Kamervragen over toename van geweld in de zorg