Kamerbrief over Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het terrein van de Koninkrijksrelaties. Ze gaat ook in op de rol van de bewindspersoon die belast is met de coördinatie van het rijksbeleid van Caribisch Nederland en hoe zij deze rol in de afgelopen kabinetsperiode heeft ingevuld.

Kamerbrief over Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

Bijlagen