Kamerbrief over aanbieding rapport IBO Problematische schulden

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden, ‘Naar een beter werkende schuldenketen’.

Kamerbrief over aanbieding rapport IBO Problematische schulden

Bijlagen