Verkenning basisvaardigheden voor volwassenen vanaf 2025

De verkenning geeft opties voor een mogelijk vervolg in het beleid voor versterking van de basisvaardigheden van volwassenen op het gebied van rekenen, taal en digitale kennis.

Verkenning basisvaardigheden voor volwassenen vanaf 2025