Kamerbrief reactie op motie-De Hoop over stikstof

Minister Wiersma (LVVN) reageert op de motie-De Hoop. Deze motie verzoekt de regering een halt toe te roepen aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte in te zetten voor legalisatie van PAS-melders.

Kamerbrief reactie op motie-De Hoop over stikstof