Discussienotitie voor de MBO Tour: een toekomstbestendig mbo

'Hoe zorgen we er samen voor dat het mbo onderwijs ook in de toekomst goed beslagen ten ijs komt?' Hierover gaat minister Bussemaker de komende maanden in gesprek met studenten, docenten, werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen tijdens de MBO Tour. In de Discussienotitie staan een aantal vragen waarover minister Bussemaker graag het gesprek wil aangaan.