Documenten uit 2016 (6 van 9) over CARC en chroom-6

Dit zip-bestand bevat de volgende documenten:

  • 2016-12-05 (CDC2016083809) - Rapportage onderzoek Chroom-6, urineanalyse 'totaal chroom' en luchtmonitoring LCW
  • 2016-12-07 (CDC2016084282) - Plan van aanpak achtergrondmetingen Chroom (VI )in gebouw H3 op de Vliegbasis Leeuwarden
  • 2016-12-20 (BS2016035948) - Offerte ter begeleiding van- en advisering over de onderzoeken chroom 6
  • 2016-12-21 (CDC2016088885) - Uitvoeren van een risicobeoordeling chroom-6 restanten in de werkplaats van 301 Matlogplg
  • 2016-12-23 (CLSK2016016755) - Vervanging spuitcabines op de CLSK vliegbases nav Chroom 6
  • 2016-12-27 (DMO2016010376) - Chroom VI problematiek
  • 2016-12-27 (DMO2016011213) - Gebruik van Chroom VI bij het CBRN-masker

Documenten uit andere jaren

Kijk voor een pdf-bestand met een lijst van alle documenten over CARC en chroom-6 in het overzichtsdocument publicaties. De documenten zelf vindt u via de pagina's met documenten per jaartal.