Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019

Overzicht van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2019