Documenten uit 2017 (1 van 8) over CARC en chroom-6

Dit zip-bestand bevat de volgende documenten:

  • 2017-01-16 ( BS2016035958) - Plan van aanpak m.b.t. verlaging grenswaarde chroom-VI per 1-3-2017
  • 2017-01-17 (17010069RAH) - Prijsopgave nav APO inzake onderzoek chroom VI in gebouw 374 op de Vliegbasis Woensdrecht
  • 2017-01-23 (DMO2017000702) - Verwerving rookmunitie met loodchromaat
  • 2017-01-31 (DMO2017001064) - Informatie mbt Filterbus CBRN
  • 2017-02-15 (CLSK2017002208) - Bezoek Cdr TF Chroom-6 aan het Logistiek Centrum Woensdrecht
  • 2017-02-15 (CLSK2017002212) - Richtlijnen hoe te handelen met de filterbus CBRN
  • 2017-02-17 (CDC2017010611) - Eindrapportage blootstellingsbeoordeling chroom-6 bij knippen of spreiden OTClog

Documenten uit andere jaren

Kijk voor een pdf-bestand met een lijst van alle documenten over CARC en chroom-6 in het overzichtsdocument publicaties. De documenten zelf vindt u via de pagina's met documenten per jaartal.