Documenten uit 2017 (4 van 8) over CARC en chroom-6

Dit zip-bestand bevat de volgende documenten:

  • 2017-06-19 (CDC2017042409) - Onderzoek blootstelling aan lasrook en chroom-6 bij de afdeling TPG
  • 2017-06-23 (CLSK2017006937) - Aanbieding CLSK Uitvoeringsprogramma verlaging grenswaarde chroom-6
  • 2017-06-29 (CDC2017044645) - Rapportage PMO Chroom-6 urineanalyses totaal chroom en luchtmonitoring op vlb Gilze-Rijen
  • 2017-06-29 (CDC2017044674) - Chroom 6 Urineanalyses totaal chroom en luchtmonitoring
  • 2017-07-06 (CDC2017046851) - Eindrapporage risiciobeoordeling blootstellingsrisico aan chroom-6 op vlb Eindhoven
  • 2017-07-06 (DMO2017005425) - DMO instructie gebruik 3M Chromate Check testpennen
  • 2017-07-17 (CDC2017050205) - Risico Inventarisatie en Evaluaties bij Defensie stand van zake inzake Chroomhoudende verf
  • 2017-07-18 (CDC2017048294) - Niet toestaan uitvoeren van werkzaamheden aan luchtvoertuigen met chroom-6 door jeugdigen

Documenten uit andere jaren

Kijk voor een pdf-bestand met een lijst van alle documenten over CARC en chroom-6 in het overzichtsdocument publicaties. De documenten zelf vindt u via de pagina's met documenten per jaartal.