Aanvraagformulier verlening SZW-subsidie

Met dit formulier vraagt u een subsidie aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat hier om subsidies op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Aanvraagformulier verlening SZW-subsidie (PDF | 30 pagina's | 1,1 MB)