Vragen en antwoorden over organisatie, waterbeheer en waterverdeling bij droogte en watertekort

Overzicht van vragen en antwoorden over de gevolgen van de aanhoudende droogte en het watertekort voor het waterbeheer en de waterverdeling. Deze informatie is geschreven voor de pers en betrokken overheden zoals waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat.

Vragen en antwoorden over organisatie, waterbeheer en waterverdeling bij droogte en watertekort (PDF | 5 pagina's | 74 kB)

In het pdf document Organisatie, waterbeheer en waterverdeling leest u de antwoorden op de vragen:

 • Wat is de LCW en MTW en waarom komen ze wel of niet bij elkaar?
 • Waarom is een MTW nodig?
 • Wat is de rolverdeling tussen de waterbeheerders? Wie doet wat?
 • Welke maatregelen kan Rijkswaterstaat tegen de droogte nemen?
 • Hoe monitort Rijkswaterstaat de afvoeren op de rivieren?
 • Waarom is er een groot verschil in de afvoer van de Rijn en de Maas?
 • Als er sprake is van een watertekort, hoe wordt het water dan verdeeld?
 • Hoe komen waterstandverwachtingen tot stand?
 • Hoe ver kan Rijkswaterstaat vooruitkijken?
 • Waarom heeft Rijkswaterstaat het altijd over de afvoer en niet over de waterstand?
 • Wat is het effect van het lage water op de waterkwaliteit?
 • Welke maatregelen kunnen de waterschappen nemen tegen de droogte?
 • Zijn waterschappen voorbereid op de droogte?
 • Waar heeft welke regio in Nederland last van bij droogte?
 • Welke maatregelen treffen de waterschappen om het waterpeil op niveau te houden?
 • Waarom een verscherpte controle van veendijken?