Erfgoeddeal: Samenwerken aan een waardevolle leefomgeving

In deze publicatie leest u meer over de Erfgoed Deal. In de Erfgoed Deal maken verschillende partijen afspraken over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. Zoals bijvoorbeeld energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.

Erfgoeddeal: Samenwerken aan een waardevolle leefomgeving (PDF | 16 pagina's | 1,9 MB)

Addendum bij de Erfgoed Deal (PDF | 3 pagina's | 151 kB)