Poster over het professioneel statuut in de Wet beroep leraar

Leraren en hun leidinggevenden kunnen met elkaar in gesprek gaan over hun verantwoordelijkheden. En zo invulling geven aan het professioneel statuut voor leraren. Het professioneel statuut is opgenomen in de Wet beroep leraar.

Poster Wet beroep leraar
Voorbeeld van de poster die leraren kunnen gebruiken om in gesprek te komen over het professioneel statuut.