Waar meld ik schade aan mijn pand door mijnbouw?

Heeft u schade aan uw gebouw? En denkt u dat dit door mijnbouw komt? Onder mijnbouw valt gaswinning- en gasopslag, zoutwinning, voormalige steenkoolwinning en geothermie (aardwarmte). In onderstaande infographic leest u waar u uw schademelding kunt doen.

Vergroot afbeelding