Richting een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro

Achtergrondanalyses herziening verdeelmodel voor praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Richting een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro (PDF | 28 pagina's | 747 kB)