Economisch onzekere tijden (Prinsjesdag 2020 in eenvoudige taal)

Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd.
Sommige mensen hebben corona gehad en worden heel langzaam beter.
Mensen voelen zich vaker alleen omdat ze weinig andere mensen zien.
Sommige mensen zijn hun baan kwijtgeraakt omdat hun werkgever hun loon niet meer kon betalen.
Mensen die als zelfstandige werken krijgen minder opdrachten.

Prinsjesdag en de Miljoenennota

Vandaag is het Prinsjesdag.
De koning leest dan de Troonrede voor.
Hij vertelt over de plannen van het kabinet voor het komende jaar.
Bij de Troonrede hoort ook de Miljoenennota.
In de Miljoennota staan de belangrijkste plannen van de ministers en wat die plannen kosten.
Er staat in hoeveel geld de regering ontvangt en hoeveel schulden er zijn.
En wat dit allemaal betekent voor de inwoners van Nederland.
Corona heeft ook gevolgen voor de Miljoennota.
De regering dacht dat er dit jaar geld zou overblijven.
En dat de economie zou groeien.
Maar door corona is het anders.
We moeten extra geld lenen. En de economie is gekrompen.

Wat doet de regering?

Iedereen heeft last van de coronacrisis.
De regering geeft daarom veel geld uit om mensen te helpen.
Dat doet de regering op 3 manieren:

1. Mensen aan het werk houden

 • De steun voor bedrijven en mensen die voor een baas of als zelfstandige werken, duurt tot en met juni 2021. Dit geeft mensen duidelijkheid. En er gaan minder banen verloren.
 • Er komt geld om mensen te helpen bij het vinden van ander werk of bij het aanpassen van hun werk. Zodat mensen niet in de schulden en in de armoede komen.

Helaas kan het kabinet niet altijd voorkomen dat mensen hun werk kwijtraken. En bedrijven failliet gaan.

2. De afspraken in het Regeerakkoord blijven hetzelfde

 • Net als altijd is er in de begroting geld voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg, politie en uitkeringen.
 • Voor onderwijs en veiligheid is meer geld.
 • De belasting op werk wordt verlaagd.
 • Het pensioenakkoord wordt uitgevoerd.
 • Er zijn maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 en stikstof te verlagen.
 • In Groningen wordt de gaswinning sneller afgebouwd.

3. Nederland sterker maken

 • Nationaal Groeifonds
  Nederland heeft goede, toegankelijke zorg.
  Ook zijn er verschillende uitkeringen.
  Het kabinet wil dat dit zo blijft.
  Daarom richt het kabinet het Nationaal Groeifonds op.
  Dit fonds zorgt ervoor dat het beter gaat met de economie.
  Dan blijft Nederland ook in de toekomst een fijn land om in te wonen en leven.
 • De zelfstandigenaftrek gaat naar beneden. Het verschil tussen mensen met een vast contract en mensen die als zelfstandige werken wordt daardoor kleiner.
 • Mensen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen, hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen.

De laatste jaren werd de staatschuld steeds kleiner.
Daarom hoeft het kabinet nu niet te bezuinigen.
Er is geld om mensen te helpen.
Het kabinet denkt dat de werkloosheid in 2021 stijgt tot 5,9 procent.
Toch denkt het kabinet dat in 2021 de economische groei 3,5 procent is.

De belangrijkste punten op een rij

Hoofdpunten besluitvorming uitgaven

 • Oprichting Nationaal Groeifonds: € 20 miljard voor komende 5 jaar.
 • Maatregelen voor minder CO2- en stikstofuitstoot.
 • Voor woningbouw:  € 295 miljoen in 2021.
 • De gaswinning in Groningen wordt sneller afgebouwd.
 • Voor bestrijding ondermijnende criminaliteit:  € 150 miljoen elk jaar.
 • De justitiële en asielketen: € 356 miljoen elk jaar om meer zaken te kunnen behandelen.
 • Compensatie ouders kinderopvangtoeslag: € 500 miljoen.
 • Het lerarentekort: € 32 miljoen elk jaar.
 • Het kindgebonden budget gaat vanaf het derde kind omhoog: € 150 miljoen elk jaar.
 • Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken: elk jaar € 30 miljoen extra naar de zorg.

Hoofdpunten besluitvorming lasten

 • In 2020 en 2021 is de lastenverlichting voor burgers ongeveer € 5 miljard.
 • Mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen, hoeven 1 keer geen overdrachtsbelasting te betalen. Mensen die een huis kopen als belegger, betalen 8 procent overdrachtsbelasting.
 • Mensen met een  laag inkomen en hoge huur kunnen bij de woningbouwvereniging een huurverlaging vragen. Zo wordt huren betaalbaarder.
 • De Zelfstandigenaftrek wordt sneller en meer afgebouwd.
 • Ondernemers die in hun bedrijf investeren kunnen gebruik maken van een investeringskorting. 
 • Het kabinet neemt ook een aantal belastingmaatregelen om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken.