Technische notitie Beschikbaarheidsvergoeding 2020

Op 21 oktober 2020 is de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 in de Staatscourant (Nr. 54994) gepubliceerd.
Het Nationaal OV Beraad (NOVB) heeft de technische notitie beschikbaarheidsvergoeding 2020 vastgesteld. Dit is een uitgebreide toelichting bij de regeling. Deze kan door concessiehouders en concessieverleners worden gebruikt bij de aanvraag en afrekening van de beschikbaarheidsvergoeding.