Bijlagen deel 4-6 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om documenten over de Behavioural Dynamics Methodology. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakte documenten deel 4 (PDF | 63 pagina's | 29,2 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 5 (PDF | 77 pagina's | 29,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 6 (PDF | 75 pagina's | 29,1 MB)