Programma Infrastructuur Duurzame Industrie - Plan van Aanpak

Een goede energie-infrastructuur geeft Nederland unieke kansen en mogelijkheden om voorop te lopen in de noodzakelijke verduurzaming van bestaande energie-intensieve industrie. Er zijn veel kansen, zowel wat betreft CO2-reductie en economische ontwikkeling, als de verduurzaming van onze industrieclusters. Nederland zal haar infrastructuur op onderdelen aanzienlijk moeten uitbreiden (elektriciteit) en voor andere dragers van de verduurzaming (waterstof, CCS/CO2 en circulaire grondstoffen) nieuwe infrastructuur moeten aanleggen.

Infrastructuur wordt veelal niet aangelegd voor de vraag van één sector. Wel zal de industrie door de omvang van de vraag vaak de aanjagende sector zijn voor de transitie van andere sectoren. Bij de besluitvorming over infrastructuur zijn veel spelers in de keten betrokken. Een belangrijk knelpunt is dat vraag en aanbod moeilijk tot elkaar komen en dat partijen vergaande commitment vragen van anderen in de keten voordat men zelf in actie komt of kan komen. Besluitvorming duurt door te lang. Om dit aan te pakken komt er een Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie: PIDI.

PIDI wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin alle belangrijke spelers zijn vertegenwoordigd:
de industrie, netwerkbedrijven, energieproducten, mede-overheden en de Rijksoverheid. Zij hebben samen bijgevoegd plan van aanpak vastgesteld om de energie-infrastructuur in Nederland versneld aan te kunnen leggen.

Programma Infrastructuur Duurzame Industrie - Plan van Aanpak (PDF | 76 pagina's | 3,6 MB)