Handreiking Tussenvoorziening

Dit document beschrijft wat ‘tussenvoorzieningen’ voor statushouders zijn en waar gemeenten aan kunnen
denken als ze een tussenvoorziening willen realiseren.

Handreiking Tussenvoorziening (PDF | 15 pagina's | 204 kB)