Handreiking Tussenvoorziening

Dit document beschrijft wat ‘tussenvoorzieningen’ voor statushouders zijn en waar gemeenten aan kunnen
denken als ze een tussenvoorziening willen realiseren.