Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

Deze handreiking is ontstaan uit het traject ‘rechtsbescherming bij aanbesteden’.

Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden (PDF | 10 pagina's | 98 kB)