Samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in de medisch-specialistische zorg

Om meer inzicht te krijgen in het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten worden (uitkomst)indicatoren gebruikt. Dit helpt zorgverleners om beter te leren en verbeteren, patiënten en zorgprofessionals om gezamenlijk te kiezen voor de best passende zorg (samen beslissen) en zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Op die manier wordt het algemeen belang gediend. Kwaliteitsregistraties spelen hierbij een belangrijke rol.

Samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in de medisch-specialistische zorg (PDF | 13 pagina's | 3,3 MB)

Gelet op het grote aantal kwaliteitsregistraties en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten hebben de veldpartijen in februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een betere beheersing van kwaliteitsregistraties. Doel is te komen tot het stroomlijnen van het dataproces ten behoeve van kwaliteitsregistraties zodat zorgaanbieders alleen data registreren en uitwisselen met kwaliteitsregistraties waarvan is vastgesteld dat die waardevolle inzichten leveren over de kwaliteit van zorg. Twee commissies zijn gestart om hiervoor criteria op te stellen en kwaliteitsregistraties daaraan te toetsen.