Recycling van Nederlandse drankenkartons

Het rapport Recycling van Nederlandse drankenkartons, berekent het recyclingpercentage van drankenkartons in Nederland in 2020, volgens de Europese rekenregels (EU 2019/665). Het recyclingpercentage is ongeveer 31%. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Recycling van Nederlandse drankenkartons (PDF | 28 pagina's | 910 kB)