Nader voorlopige Macrobudget 2022 (informatie voor gemeenten)

Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het Macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

Nader voorlopige Macrobudget 2022 (informatie voor gemeenten) (PDF | 7 pagina's | 445 kB)

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2022 gaat van € 6,446 miljard naar € 6,073 miljard (bijstelling van – €373 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Eind september wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.

Verdeling budget loonkostensubsidie op basis van realisaties

Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via het objectief verdeelmodel voor loonkostensubsidie (LKS) gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties. Bij de vaststelling van het voorlopig budget is de verdeling van het LKS-budget gebaseerd op de LKS-realisaties in 2020. In de nader voorlopige budgetten is het LKS-aandeel gebaseerd op de voorlopige realisaties voor 2021 (Beeld van de Uitvoering). Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in september 2022) zal de verdeling gebaseerd worden op de definitieve realisatiecijfers voor 2021 (SiSa).