Certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 5 van het ministerie IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.