Bestuurskosten ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juli en augustus 2022

Bestuurskosten

De Rijksoverheid gaat verantwoordelijk met belastinggeld om en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid de bestuurskosten van  bewindspersonen en ambtelijke top openbaar. Bestuurskosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

Overzicht bestuurskosten per maand

Elke maand maakt de Rijksoverheid de rekeningen, bonnen en declaraties van iedere minister, staatssecretaris, secretaris-generaal en directeur-generaal openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor dagbladen en tijdschriften op het huisadres, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland en verhuiskosten.

Recht op bepaalde vergoedingen

Het Voorzieningenbesluit beschrijft de voorzieningen die ministers en staatssecretarissen nodig hebben voor hun werk. Hierin staat bijvoorbeeld dat zij recht hebben op vergoeding van: