Beslisnota bij Kamerbrief over integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg (PDF | 3 pagina's | 1,0 MB)