Update gasleveringszekerheid 17 - 28 oktober 2022

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 28 oktober 2022. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

 • De gasopslagen zijn goed gevuld voor de winter. Uit de
  opslag Grijpskerk is inmiddels gas gebruikt.
 • De gasprijs fluctueert sterk; de trend is dalend, maar de
  prijs is nog steeds hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 24 oktober 2022. 

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 26 oktober 2022.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 26 oktober 2022. 

Aanvoer tussen 29 september en 26 oktober in 2019-2021 en 2022

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari en 26 oktober 2022 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

 • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten de komende winter doorkomt.
 • De vulgraad is iets gedaald, omdat uit Grijpskerk inmiddels gas is gebruikt. De komende wintermaanden zal de vulgraad lager worden door gebruik van gas uit de opslagen.
 • Gasverbruik in Nederland en gasaanvoer naar Europa liggen op een lager niveau dan voorgaande jaren.
 • De gasprijs fluctueert; de trend is dalend, maar de prijs is nog hoog.
 • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt dagelijks vanuit de gassector gedetailleerde informatie over gasleveringen