Infographic Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022- 2023 maakt onderdeel uit van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. In deze tweede tranche is 75 miljoen euro rijksbijdrage toegewezen aan gemeenten, provincies en waterschappen om fietspaden en wegen verkeersveiliger te maken. Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan 56 bewezen effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen. De infographic toont het aantal beschikte maatregelen, aangevraagd onder deze regeling.