Infographic Hoe dien ik een klacht in op school?

Interactieve infographic voor leerlingen en ouders over waar zij terecht kunnen met een klacht of een hulpvraag over het onderwijs. Zij kunnen met de school in gesprek gaan, een klacht indienen of in het uiterste geval naar de rechter stappen.

Leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen op de meeste scholen met een klacht naar een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie. Ze kunnen bijvoorbeeld ook naar de Kinderombudsman (als kinderrechten worden geschonden) of het College voor de Rechten van de Mens (onder andere bij discriminatie). Een leerling, ouder of medewerker kan een klacht ook doorgeven aan de onderwijsinspectie.