Overzicht Aanvullend Klimaatpakket

Overzicht Aanvullend Klimaatpakket van circa 22 megaton extra CO2-reductie.