Bijlagen bij antwoord op vraag 57 Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun

Bijlage bij het antwoord op vraag 57 van Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun.

Bijlagen bij antwoord op vraag 57 Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun